DKP sistem anep LX Points

03.01.2016 15:33

Naše Guilda musela udělat nové zaopatřeni, abrejd který prověří aktivitu členu a spravedlivé dlení tudíž mněla by se zlepšit činnost Guildy.

Tento sítem se menu je LX Points má zaopatřit stabilitu Guildy a tudyš tento si stem je bezchybní pro všemi členi naší Guildy.