Hunter

Hunter

Hunteři jsou smrtící střelci, schopný přinášení jejich nepřátel složení ze vzdálenosti s luky nebo puškami. Zkušený přežit, mohou sledovat nepřátele nebo pokládat pasti k poškozování a chytat do pasti nepřátele. Hunteři mají také původní spojení se zvířaty v Azerothu, schopný trénovat a krotit je k držení jako loajální hlídači. Nosící světlo středního zbroje, hunteři mohou také ovládat dvě zbraně v boji, bojování vedle jejich mazlíčka v bitvě.

K dispozici pro: Night Elves, Dwarves, Orcs, Tauren, Trolls, Blood Elves, Draenei, Humans, Worgens, Undead, Goblins
Druh: Střílení jednacího fyzického poškození
Normální Bary: Život/Mana
Mazlíčka Bary: Život/Focus
Dostupný Armor: Cloth, Leather, Mail (úroveň 40)
Dostupné zbraně: Axes, Daggers, Guns, Bows, Crossbows, Fist Weapons, Polearms, Staves, Swords, Thrown, Two-Handed Axes, Two-Handed Swords
Komentáře: Vynikající pro co chtějí hrát sólově s mazlíčky