Warlock

Warlock

Warlocks jsou pán stínu, plamenu, a démonické síly. Jsou to vynikající povolání, který dávají mor na nepřátelé s onemocněním či prokletím, házející oheň či stínové energie napříč bojištěm, a vyvolávající démoni k pomoci při boji. Zatímco warlocks jsou silní kouzelníci, kteří jednají poškození z dálky, jejich démonické síly mohou také ochraňovat či podporovat spojence v bitvě, či dokonce přivolat jiné hráče na celém světě při použití obřadu k vyčarování portálů.

K dispozici pro: Gnomes, Humans, Orcs, Undead, Blood Elves, Dwarves, Worgens, Goblins
Druh: Debuffer
Normální Bary: Život/Mana
Mazlíčka Bary: Život/Mana
Dostupný Armor: Cloth
Dostupné zbraně: Daggers, Wands, Staves, Swords
Komentáře: Vynikající sólové povolání